Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon 01 34 61 111   pošta info@bent.hr    facebook youtube
Savjeti
Produkti
list Čistoća i sanitarije

Čišćenje i održavanje čistoće u sanitarijama, oprema 

U održavanju čistoće i higijene sanitarnih prostora, u proteklih nekoliko godina, postavljene su nove smjernice čišćenja po HACCP sistemu, za svladavanje kritičnih kontrolnih točaka. Sistem postavlja smjernice održavanja higijene sa odvajanjem čistih i nečistih načina.

Konstrukcija objekta

Već pri samoj konstrukciji objekta, potrebno je biti pažljiv na pravilnik i predvidjeti odgovarajuću opremu sanitarija i garderoba. Za ilustraciju ćemo navesti neka pravila: prostori u sanitarijama moraju biti opremljeni s keramičkim pločicama ili drugim materijalom, koji omogućava mokro čišćenje i dezinfekciju. Sanitarni prostori za korisnike objekata moraju biti odvojeni za muškarce i žene. Toaleti moraju imati predprostor s najmanje jednim umivaonikom s tekućom vodom, tekućim sapunom, brisačima za jednokratnu upotrebu ili aparatom za sušenje ruku, ogledalom i policom za odlaganje. Toaleti moraju biti na vodno isplahivanje sa sjedećom wc školjkom, opremljeni s toaletnim papirom.  Zaposleno osoblje mora imati garderobni prostor sa garderobnim ormarima, toalet sa prostorom i opremom, i tuš kabinom. Za sredstva mota biti određen poseban i prozračan prostor, zaključan (škole, vrtići), gdje su jasno odvojena i označena sredstva i pribor. Tako je odvojena upotreba i pranje krpa nakon upotrebe. Broj garderobnih ormarića je jednak broju zaposlenih. U njima se odvojeno mora spremati civilna i radna odjeća. Ako je zaposlenih u jednoj smjeni do 10 radnika, mogu imati zajednički toalet za muškarce i žene.  Na deset zaposlenih mora biti jedan tuš. 

Sanitarna oprema

Pri konstrukciji sanitarija potrebno je razmisliti i o sitnoj opremi, koja se sastoji iz dispenzera papira, higijenskih vrećica, papirnatih brisača, sušila ruku i dozatora tekućeg ili dezinfekcijskog sapuna. Ponuda je puno, kod mnogih ponuđača, opremu možete dobiti i bez naknade, ali uz obavezu naručivanja potrošnog materijala (papir, sapun) kod istog tog dobavljača. U tome vas savjetujemo, posvetite pažnju potrebnim količinama i cijeni kojom će vas obavezati ugovor.

Plan čišćenja

Glede samog čišćenja mora se odvojiti medij čišćenja ovisno na rizične čimbenike. Tako se školjke i pisoare čisti s krpama i sredstvima crvene boje, površine za umivanje s krpama žute boje itd. S time je osigurano, da se rizičnost iz više kritičnih točki ne prenese na druge površine, što je vrlo važno u zdravstvu i u prehrambenoj industriji. Primjer u boji sheme čišćenja. Glede na tip djelatnosti u objektu, tip nečistoće te učestalost upotrebe, potrebno je pripremiti plan čišćenja, koji osigurava odgovarajući broj boja za odvajanje površina. Da bi se osigurao odgovarajući nivo čistoće, preporučujemo, da plan sadrži jednostavno predstavljene postupke, vsebuje enostavno predstavljene postopke, istovremeno mora biti dovoljno detaljno. Neka sadrži: element, koji se čisti, boju, sredstvo, pribor, doziranje i vrijeme djelovanja (to je posebno važno za dezinfekciju), učestalost odnosno termin čišćenja, osobe koja čisti, te odgovornu osobu koja vrši kontrolu.  Ako je u pitanju posebno delikatna djelatnost, objekat mora imati i evidencijski i kontrolni list čišćenja.

Oprema osobe koja čisti 

Glede na haccp sistem i plan čišćenja, osobi koja čisti osigura se odgovarajuća oprema za čišćenje. Na primjer sredstva za čišćenje su zavisna od vrste industrije, kao što je u metalnoj industriji potreba za čišćenjem sanitarija tako s odstranjivačem masnoća kao i sa odstranjivačima vodenog kamenca, dok je u zdravstvu potreba za dezinfekcijom. Rad za tu osobu biti će jednostavniji i time brže i kvalitetno odrađeno, ako će imati opremu posloženu na kolicima za čišćenje. Na kolicima su kante odgovarajućih boja, u svaku se pripremi odgovarajuće razrijeđena otopina za čišćenje za određenu površinu. Kante za prljavu vodu su opremljene cjedilom s pomoću kojeg se mop jednostavno i lako iscijedi. Na polici kolica su i krpe odnosno čiste presvlake za pranje, označene bojama prema odgovarajućoj shemi boja.

Slične tehnike

U zdravstvu i prehrambenoj industriji ne preporučujemo cijeđenje presvlaka brisača, što više preporučujemo upotrebu više higijenskih načina s pomoću tanjih presvlaka, koje su posebno namjenjene za ta područja. Te presvlake se jednostavno namjeste na ploču bez dodirivanja poda.  S presvlakom se opere određena kvadratura i zatim se skine bez dodirivanja rukama te prljave presvlake ili poda. Kasnije se sve prljave presvlake operu u perilici. Uz pribor za čišćenje, kolica su opremljena i vrećom za smeće, u koju se prazne koševi iz sanitarija i s papirnom konfekcijom koju je potrebno nadopuniti: role toaletnog papira, papirnati brisači za brisanje ruku, higijenske vrećice, wc papirnata sjedala, tekući (dezinfekcijski) sapun.

Tražite od dobavljača 

Ponuđač opreme za čišćenje dužan vam je osigurati: 

• izjavu/certifikat proizvođača o zdravstvenoj adekvatnosti 

• dokaze o učinkovitosti za dezinfekcijska sredstva,

• upute za upotrebu (namjena i način upotrebe),

• sigurnosno-tehnički list.

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.