Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon 01 34 61 111   pošta info@bent.hr    facebook youtube
Savjeti
Produkti
list Čistoća u prehrambenoj industriji

U prehrambenoj industriji čistoća je iznimno važna. Uz brigu za čistoću, morate paziti i na pravilan izbor pribora za čišćenje, koji mogu doći u dodir s hranom.

Oprema za čišćenje mora osigurati, da u hranu ne dođu djelovi opreme, npr. boja, dlačice četki, hrđa iz opreme za čiščenje.

                                                         

Za pribor za čišćenje površina, koje su u dodiru s hranom preporuka su četke, koje su prikovane s nehrđajućim zakovicama i zalivene, kako bi bili sigurni da se u hrani neće naći dlačice četki ili hrđa. 

Za čišćenja po HACCP-u, nudimo višebojne sisteme čišćenja, kako bi se rizik područno ograničio. 

Zbog sastojaka u prehrambenoj industriji, npr. bjelančevine, škrob, potrebno je paziti na reakcije istih sa sredstvima, kao npr. prekomjerno pjenjenje, začepljenje puta čišćenja, skliski podovi i sl. Zato je potrebno izabrati odgovarajuće sredstvo, kao i mogući dodatni produkt, koji smanjuje reakciju sredstva sa određenim sastojkom.  

Naša sredstva za prehrambenu industriju su certificirana sa strane Robert Koch Instituta u Njemačkoj, odgovornog za kontrolu bolesti i preventivu i s time je centralna referenca za aplikativna istraživanja i sektor javnog zdravstva.

»The Robert Koch Institute (RKI) is the central federal institution responsible for disease control and prevention and is therefore the central federal reference institution for both applied and response-orientated research as well as for the Public Health Sector.« Vir: http://www.rki.de/EN/Content/Institute/institute_node.html

Predlažemo vam, da se prije nacrta čišćenja posavjetujete s ponuđačem sredstava i opreme za čišćenje, jedino ćete tako već na početku optimizirati postupke i troškove sredstava za čišćenje. 

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.